Перейти до контенту

Наша місія

Наша Місія:
Cтворення умов для розбудови громадянського суспільства і сталого розвитку України, як частини європейського цивілізаційного простору, шляхом просвітницької та адвокаційної діяльності, підтримки громадянського активізму.

 

Наші цінності:

 • Активна громадянська позиція;
 • Європейський вибір України;
 • Дотримання прав і свобод людини;
 • Верховенство права;
 • Демократія;
 • Толерантність;
 • Орієнтація на сімейні цінності;
 • Гендерна рівність;
 • Збереження та відтворення навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь;
 • Збереження культурної, історичної, мовної спадщини України;
 • Етика в діяльності суспільних інститутів, зокрема НУО;
 • Конструктивна комунікація між членами суспільства.


Цілі організації:

 1. Створення умов для самореалізації молодих людей та залучення молоді до вирішення загальносоціальних, культурних та політичних проблем, вивчення і розповсюдження українського та міжнародного досвіду з питань молодіжного громадського життя.
 2. Підтримка громадянських ініціатив та стимулювання громадянського активізму, виховання відповідальних членів суспільства.
 3. Сприяння реформам, що наближають Україну до вступу в Євросоюз.
 4. Підвищення якості життя людей з особливими потребами через впровадження принципів і положень Конвенції ООН про права людей з інвалідністю (далі - КПІ).
 5. Утвердження принципів рівності прав та можливостей чоловіків та жінок.
 6. Протидія усім формам дискримінації та розвиток толерантності в українському суспільстві.

 

Завдання:

До цілі 1

 • регулярне проведення освітніх заходів для груп активної молоді;
 • організація програм обміну та налагодження міжнародної молодіжної співпраці;
 • регулярний моніторинг молодіжної політики на різних рівнях;
 • реалізація проектів, спрямованих на залучення молоді до вирішення різних соціальних проблем.

До цілі 2

 • здійснення адвокаційних програм з метою зміни регіональних політик, що стосуються імплементації принципів та положень КПІ;
 • регулярний моніторинг дотримання положень КПІ;
 • навчальні програми для представників НУО, активістів та людей з особливими потребами;
 • інформаційне, юридичне та психологічне консультування для людей з особливими потребами.

До цілі 3

 • здійснення адвокаційних програм з метою зміни регіональних політик, що стосуються виконання державної програми гендерної рівності;
 • регулярний моніторинг виконання державної програми гендерної рівності;
 • навчальні програми для активісток жіночих НУО та жінок;
 • інформаційне, юридичне та психологічне консультування жінок в складних життєвих обставинах.

До цілі 4

 • моніторинг виконання міжнародних зобов’язань України на шляху до ЄС;
 • інформаційно-просвітницька діяльність із просування стандартів та цінностей ЄС;
 • розвиток горизонтальних зв’язків між НУО України та ЄС.

До цілі 5

 • розробка та впровадження механізму підвищення впливу ОГС на регіональну політику «громадянський ліфт»;
 • пошук ресурсів для підтримки місцевих громадянських ініціатив та новостворених НУО;
 • навчання для громадянських активістів та інформаційно-просвітницька діяльність;

До цілі 6

 • інформаційно-просвітницька діяльність з питань протидії дискримінації та розвитку толерантності;
 • проведення досліджень стану суспільства в даній галузі;
 • надання юридичних консультацій вразливим до дискримінації верствам населення.

 

Напрямки роботи:

 1. Робота з дітьми та молоддю, молодіжними організаціями, окремими молодими активістами.
 2. Робота по вихованню свідомих та політично активних громадян, сприяння прозорості та демократичності виборчих процесів.
 3. Робота в напрямку розвитку громадянського суспільства, в тому числі фінансова підтримка громадських ініціатив та посилення впливу громадських організацій.
 4. Робота в інтересах людей з інвалідністю, в тому числі просвітницькі та адвокаційні кампанії.
 5. Робота в сфері утвердження гендерної рівності, в тому числі надання консультативної допомоги жінкам у складних життєвих обставинах.

 

Форми та методи роботи організації:

 1. Проведення досліджень та моніторингів.
 2. Просвітницька діяльність, освітні заходи (школи, тренінги, прес-конференції, круглі столи, табори, тощо);
 3. Проведення адвокаційних кампаній;
 4. Надання юридичних, психологічних, методичних консультацій;
 5. Проведення культурних заходів із соціальним змістом – концертів, виставок, презентацій.
 6. Створення різних видів інформаційної продукції – друкованих, відео та аудіо матеріалів.