Перейти до контенту

Брошура містить вичерпну інформацію про Конвенцію прав інвалідів та постатейне її роз’яснення.

Соціологічне дослідження

 

Аналітичний звіт у PDF-форматі за результатами дослідження особливостей ставлення правоохоронців Черкащини до представників інших національностей; тенденції громадської думки стосовно проявів етнічної дискримінації та інших аспектів толерантності.

Для дослідження використовувалися методи фокус-груп (з іноземцями, представниками національних меншин та правоохоронцями), анкетування (правоохоронців та студентів-іноземців) та інтерв’ювання експертів з організацій національних меншин.

“My way to democracy”

Збірка матеріалів про деякі елементи становлення громадянського суспільства України, Росії, Грузії, Молдови, Білорусі, Естонії та Литви. Видана російською та англійською мовами.